HOÀN NGUYÊN THIÊN

HOÀN NGUYÊN THIÊN

Hoàn nguyên thiên xiển vi

Xà phách cầm long tủy, quy hồn chế hổ tinh.

Tử phủ tầm ly nữ, Chu lăng phối khảm nam

Chế phách phi tâm chế, câu hồn khởi ý câu.

Nguyên khí như hà phục, chân tinh bất dụng di

Khí sản phi quan thận, thần cư bất tại tâm

Tâm hạ thận thượng xứ, can tây phế tả trung

Trừu thiêm đương mộc dục, chính thị nguyệt viên thời.

Tạo hóa vô căn đế, âm dương hữu bản nguyên

Huyền hậu huyền tiền xứ, nguyệt viêm nguyệt khuyết thời

Trở lại trang chánh

Bủu Minh Ðàn.HOÀN NGUYÊN THIÊN .Webmaster Trương Ngọc An