夹脊关指玄

Lưu Lợi

Giáp Tích quan chỉ huyền
Bài “Giáp Tích quan yết mật (1) của Vương Tự Cường tiên sinh, trong bài viết đã dựa vào thể nghiệm tự thân luyện công, sơ bộ nêu lên hiệu quả trị bệnh dưỡng sinh kì diệu của Giáp Tích quan. Sau khi đọc xong, đối với cái tinh thần dũng cảm tìm hiểu thực tế của Vương tiên sinh, tôi rất là cảm động. Nhưng bài văn đó xét đến cùng là bài viết có tính tìm hiểu do “một lần xảo ngộ” dẫn đến, nên vẫn chưa nói được rõ ràng tường tận về tác dụng cụ thể và phương pháp tu tập chính xác Giáp Tích quan trong quá trình tu luyện. Nay, căn cứ vào thầy truyền và điển tịch Đan Đạo đem bí mật về Giáp Tích nói ra rõ ràng, để độc giả hưởng thụ.
Giáp Tích quan, cũng gọi là Cô Lộc quan (2),vị trí ở chính giữa 24 đốt xương, trước sau đối diện với huyệt “Trung Quản” trong châm cứu Trung y. Nó trên thông Bách Hội, dưới tới Vĩ Lư, giữa thấu tận tim, bên ngoài thì có thể hút Linh Dương Chi Khí của trời đất, bên trong thì có thể cứu hộ nhất thân Lập Mệnh Chi Bảo. Ở chỗ này ngoài việc luyện công phu, Tiên kinh gọi là “Thiêm du tiếp mệnh pháp”, “Phục khí pháp”, thì đối với việc xua bệnh kiện thân cho tới kích phát tiềm năng đều có công hiệu nhanh chóng kì diệu, đấy là đại pháp bí mật không truyền ra ngoài trong tu luyện Tiên đạo.
Nó xuyên suốt từ đầu đến cuối toàn bộ việc tu luyện Đan Đạo. Thực như trong “Tính mệnh khuê chỉ” nói:
- Phép này từ đấu tới cuối đều không thể bỏ. Truớc hết là có công dụng Cứu Hộ Bổ Ích. Thứ hai là công phu đưa Mậu tới Kỷ (3) . Thứ ba là công phu Thiêm Du Tiếp Mệnh (4) .Thứ bốn là công phu Trợ Hỏa Tải Kim (5). Thứ năm là tuy lửa cháy rực nhưng có công phu Thủy Hỏa Ký Tế (6). Thứ sáu là thai thành và có công phu Mộc Dục (7) .Thứ bảy là Ôn Dưỡng và công phu Nhũ Bộ (8). Thế là cứu Anh Nhi ra khỏi khổ hải. Lúc này là lúc đã đến bờ chẳng còn cần thuyền. Lúc ấy không còn cần Phục Khí (Tụ Khí) nữa. Vì là cái xưa nay kẻ sĩ tu chân coi trọng, người biết không dễ dàng truyền cho người khác, cho là “nếu không phải người đại đức đại hạnh thì không thể truyền”.
Hiệu ứng tốt của nó rất nhiều, nên có mỹ danh là “Giáp Tích nhất thông, bách bệnh bất sinh”.
Nói đến những chỗ quan trọng của nó, đại loại có 4 hiệu ứng lớn:

Phần 1

Một là ngưng Nguyên Thần, tiêu Thức Thần. Nguyên Thần, Thức Thần là thuật ngữ tu luyện Đan Đạo cổ đại. Thức Thần là cái tâm tạp vọng của nhân thể bị Hậu Thiên thất tình lục dục ô nhiễm, còn Nguyên Thần là chỉ thanh tịnh tự tâm của nhân thể bản nguyên, giống như người lúc là Anh Nhi bất tri bất thức, trạng thái tâm lí thuần chân vô tạp.
Nhiệm vụ chủ yếu lúc chúng ta luyện công, chính là phải tảo trừ thất tình lục dục, bắt đầu thì bài trừ sự phiền nhiễu của Thức Thần đối với nhân thể, mà để Nguyên Thần đến làm chủ, như vậy mới có thể khiến công lực không ngừng tăng lên, tiếp tục tiến vào cảnh giới lí tưởng thân tâm khang thái cao độ.
Nhưng trước mắt, quảng đại người luyện công phần nhiều là để Thức Thần làm chủ, tức là lấy hỉ nộ ai lạc đủ loại tình cảm cá nhân ra để luyện công, dù cho ngẫu nhiên Nguyên Thần xuất hiện, vừa thấy quang minh, lập tức liền sinh ra hoan hỉ chi tâm, tham luyến chi tình, Nguyên Thần lại bị Thức Thần che phủ vậy. Muốn ngưng Nguyên Thần, thật là việc khó, mà đường tắt chính là ý thủ Giáp Tích. Trong “Thiên nguyên bí truyền” thầy tôi sáng tác có nói:
- Người học chỉ cần đã định khiếu này, thủ không rời, lâu ngày thuần thục, thì bên trong sáng sủa rõ ràng, giống như trăng trên nước vậy. Tự nhiên tán được tà hỏa, tiêu được tạp vọng, hàng được công tâm, ngừng được vọng niệm. Vọng niệm không còn thì Nguyên Thần quảng đại, tu luyện có chủ vậy.

Phần 2

Hai là thành thai tức, hóa phàm tức, một từ thai tức, tin là mọi người đều không lạ, đó là một trạng thái người luyện công lúc nhập tĩnh ở tầng sâu thì hô hấp cực kì nhỏ nhẹ, tự mình và người khác đều không cảm giác ra được tồn tại hô hấp ở miệng mũi. Người luyện công đến cảnh giới này, bách bệnh toàn tiêu, tinh lực sung mãn, toàn thân người có cảm giác “thoát thai hoán cốt”, đây là một bước nhảy vọt về chất trong tu luyện, là ước mơ của người luyện công.
Trong cuốn “Hoàng cực hạp tích chứng đạo tiên kinh” của Doãn nhân Đông Hoa chính mạch, nói:
- Cần phải dùng ý thủ Giáp Tích song quan, tự nhiên thông đến Thiên Tâm Nhất Khiếu (9) .Nối tiếp được với Tiên Thiên Nguyên Thủy Tổ Khí, giống như nam châm hút sắt đồng loại tương thân, tức như Trang Tử chân nhân nói hơi thở của bậc chân nhân đến gót chân, thi hành lâu ngày, một thở một hít, nhập vào Khí Huyệt, là sự kì diệu tự nhiên nhi nhiên. Lâu ngày thai tức định, Ngân Ngạc thành, mà trường sinh có lối vậy.
Đoạn văn tự này chỉ rõ, chỉ cần ý thủ Giáp Tích, tự nhiên có thể đoạt Hỗn Nguyên Chi Khí của trời đất nhập vào Đan Điền, lâu ngày tự nhiên thành tựu thai tức. Nhưng người tu luyện thai tức trong giới khí công trước mắt, phần lớn đều hiểu lầm bản ý của cổ nhân trong câu “Ngày trước thánh sư truyền khẩu quyết, chỉ cần ngưng thần nhập Khí Huyệt”, phần nhiều dùng Thức Thần tư lự tạp loạn trực tiếp ý thủ Hạ Đan Điền, rồi thêm điều tức, sổ tức, bế tức đủ loại phương pháp thổ nạp, để mong thành công. Vậy thì không chỉ không thể được như ý, mà ngược lại cái xấu sinh ra ào ạt, giống như tiên sinh Nam Hoài Cấn cố gắng trách cứ: “Đàn ông nay lo lắng di tinh, đàn bà toàn bị băng lậu”.
Thầy tôi có nói:
- ‘Điều tức cần điều chân tức tức, luyện thần cần luyện Bất Thần Thần’, chân tức tức là thai tức. Bất Thần Thần là Nguyên Thần. Ngưng Thần điều tức đều có khẩu quyết, nếu không thì sợ rằng Tư Lự Chi Thần giao nhầm với Hô Hấp Chi Khí, kết thành Ảo Đan, phản hại hỏng vật. ‘Ngưng Thần nhập Khí Huyệt’ là phải đợi Nguyên Thần hiển hiện, sau đó ngưng nó, nhập vào Đan Điền, mới thành thai tức chân chính. Người học đầu tiên phải thủ Giáp Tích, để ngưng Nguyên Thần, đợi công phu thâm hậu đủ 10 phần, mới đem Thần ngưng ở Giáp Tích đó tống vào Đan Điền để tồn giữ, thì tự có thể bước vào thai tức diệu cảnh, đấy là tu luyện chính lộ.

Phần 3

Ba là có diệu dụng khai mở khiếu. Đả thông đại tiểu chu thiên, đây là một vấn đề nóng bỏng hay được đàm thoại hiện nay trong giới khí công, cũng là mục tiêu truy cầu của tuyệt đại đa số người luyện công. Nhưng, chu thiên công pháp lưu hành hiện nay phần nhiều là ý niệm chu thiên và kinh lạc chu thiên.
Ý niệm chu thiên là dùng ý niệm dẫn đạo khí cảm trong người tuần hoàn theo hai mạch Nhâm Đốc hoặc 12 chính kinh, đối với lưu thông khí huyết, dẫn dắt nhập tĩnh, thực có hiệu quả. Nhưng trên thực tế chỉ là một dạng ý thức lưu.
Kinh lạc chu thiên là Chân Khí tự động tuần hành theo kinh lạc, không cần ý dẫn, hiệu quả càng tốt, nhưng bộ vị vận hành của nó chỉ hạn chế trong gân thịt, độ sâu rộng không đủ,
cũng không phải là chu thiên chân chính.
Gọi là chu thiên, là chỉ Chân Khí ở trong tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ cho đến toàn thân 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông vận hành thông suốt không trở ngại, Hạo Nhiên Chi Khí tràn trề thân thể. Trong “Thiên Nguyên bí truyền” thầy tôi nói:
- Phép khai quan, kì diệu ở chỗ Thần thủ Song Quan Nhất Khiếu. Khiếu này có thể thông 12 kinh lạc, dễ dàng thông thấu 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông, quán xuyên tứ chi bách tiết, ngũ tạng lục phủ, Thần ngưng vào đây, bế tức hành trì, lâu thì Tinh mãn Khí hóa, Khí hóa tự nhiên xung khai Tam Quan, lưu thông bách mạch, thông thoáng tứ chi, khiếu khiếu quang minh. “Dịch” nói “Hoàng trung thông lí, chính vị cư thể, tức tư chi vị”. Đến đây có hiệu nghiệm bế tức cho đến 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông đều xuất khí, đây là thượng căn lợi khí. Nếu là kẻ sĩ trung hạ, hoặc hành công chậm rãi, thì quan khiếu khó khai, phải đợi Đan Điền lửa nóng, Lưỡng Thận như sôi, y pháp vận hành, mới có thể khai thông.

Phần 4

Bốn là có công hiệu bổ túc Tinh Khí, phục hoàn đồng thể. Vì lấy vợ sinh con, việc đời vất vả, cho nên con người ta đến tuổi trung niên, thì Tinh Khí đã tiêu hao quá nửa, phần nhiều đều xuất hiện triệu chứng Âm hư Hỏa vượng, Khí đoản Thần bì (10). Nếu như muốn sớm ngày tu luyện khí công tiến vào cảnh giới cao, vậy thì cần phải nhanh chóng bổ túc Tinh Khí, để hồi phục trạng thái kiện khang, sinh cơ mạnh mẽ như thời kì thanh thiếu niên. Mà phép bổ Tinh Khí, thì có phép bổ bằng thuốc, phép bổ bằng ăn, phép bổ bằng khí (11).Nhưng hai phép trước đều cần tri thức rất cao về y dược mới được,
nếu không một khi loạn bổ, thì hậu quả đáng lo.
Mỗi khi thấy người uống bừa nhân sâm, lộc nhung cũng bổ dược tính nhiệt, ăn nhiều gà vịt thịt cá, tự gọi là tiến bổ. Có biết dùng bừa nhiệt dược, ngược lại làm vượng tâm hỏa, dẫn đến Âm Dương mất cân bằng, miệng mũi xuất huyết, nóng nực khó chịu; dầu mỡ quá nhiều, dẫn đến khí huyết hỗn đục, thường bị chứng tiêu khát (12) , bị tật tâm não huyết quản tắc nghẽn khó trị, còn nữa, bệnh tật nói trên đã trở thành bệnh phát nhiều hiện nay, người trong nước gọi là “bệnh phú quý”, thật đáng chú ý.
Cổ nhân nói: “Dược bổ không bằng thực bổ, thực bổ không bằng khí bổ”, chính xác như vậy. Người học lúc ý thủ Giáp Tích đạt được công phu nhất định (13),tiếp tục tiến lên một bước dùng Thiêm du phục mệnh
pháp”(14) luyện công, không ngoài trăm ngày, liền có thể bổ túc số Tinh Khí đã hao tán trong nửa đời,
từ đây trở lại thanh xuân, dung nhan trẻ lại.
Trong “Thiên Nguyên bí truyền”, thầy tôi nói:
- Anh Nhi trong thai, chỗ Giáp Tích đó vốn thông. Sau đó lúc thai đủ mà sinh, thất khiếu vừa khai, khí mạch thần minh, nên không thăng giáng theo đó nữa, dần dần huyết dịch ô nhiễm, dần tích ứ hàn, ai hay chỗ này chính là đường cũ lúc ta mới tới, khiếu này mà thông, thì bách bệnh bất lưu. Người học ở đời vài chục năm, lợi danh vất vả, lao nhọc không từ, phần nhiều bị tật hoạn. Nếu biết bí quyết sinh hỏa chủng dương này, thì vô luận già hay trẻ, Thận Dương sẽ từ yếu thành mạnh, dễ như trở bàn tay.
Bên trên chính là lược thuật 4 nét lớn trong các công dụng khi tu luyện của Giáp Tích quan, các cái khác như các công hiệu nhu dưỡng ngũ nội, ích khí dưỡng âm, bổ huyết an thần .v.v..., người tu học tự có thể chân thật thể nghiệm được trong quá trình luyện tập thực tế, cho nên, tôi không rườm lời. Hi vọng thông qua bài viết này có thể dẫn khởi nhận thức cao độ về Giáp Tích quan trong quảng đại người học công phu, rất thực tế tiến lên bắt đầu từ tiêu chuẩn cường kiện thân tâm, cho đến lúc “phục hoàn Càn thể” lại tiếp tục truy cầu “công năng bậc cao”, nếu không thì mặt mang vẻ bệnh mà nói về “ngũ nhãn lục thông”, thực chẳng khác chi nói chuyện hoang đường. Dù cho hơi có sở đắc, cũng rất không ổn định, hoặc là một dạng bệnh thái phản ánh nhân thể Âm Dương mất cân bằng.
Điều cuối cùng, trong Đan kinh xưa rõ ràng có một bài tổng kết toàn văn:

Giáp Tích song quan thấu đỉnh môn,
Tu hành kính lộ thử vi tôn.
Hoa Trì thần thủy tần thôn yết,
Tử Phủ nguyên quân triêu thượng bôn.
Thường sử khí sung quan tiết thấu,
Tự nhiên tinh mãn Cốc Thần tồn.
Kỉ thì học đắc trường sinh lộ,
Tu cảm đương sơ chỉ giáo nhân.

[1] Nói về bí mật của Giáp Tích quan.
[2] Cửa bánh xe.
[3] Giúp Nguyên Thần, Nguyên Khí hòa hợp
[4] Thiêm Du Tiếp Mệnh là đem Ngoại Khí và Tổ Khí cho tụ hợp sinh thành, bồi bổ Tiên Thiên Nhất Khí, cũng gọi là Thiêm Du Tục Mệnh
[5] Dùng ý dẫn Khí
[6] Nguyên Thần, Nguyên khí tương dung hòa hợp
[7] Thai thành là Nguyên Thần, Nguyên khí tự nhiên giao hợp. Mộc Dục là công trình Tẩy Tâm, Dịch Lự
[8] Ôn Dưỡng là Ôn Dưỡng Nội Đơn, Nhũ Bộ là Dương Thần vừa ra khỏi thóp, hãy còn yếu ớt, phải vào ra nhiều lần mới được thuần thục
[9] Tác giả chú thích: Thiên Tâm, chỗ này chỉ nơi 1 tấc 3 phân trong rốn, là chỗ Tiên Thiên Nguyên Khí và Nguyên Dương đoàn tụ
[10] Hít thở ngắn, thần sắc mệt mỏi.
[11] Tức là phép tu luyện khí công
[12] Đông y chỉ chứng uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều, bao gồm các bệnh tiểu đường,bệnh tháo nhạt v.v...
[13] Có chứng nghiệm
[14] Trên thực tế là “điền tinh bổ tủy pháp”

THỦ KHẢM ĐIỀN LY

Hống thị Thanh Long tủy

Ngọc Dịch Hoàn Đan

Nữ đan hiệp tập

Đạo Của Thầy Bất Ly Tam Ngũ

Cao Đài đại thụ

-Thiên Thượng

Trở lại Mục Lục