THÁNH GIÁO CỦA ÐỨC LÝ GIÁO TÔNG
TỊNH THẤT MINH SƯ
DƯƠNG ÐÔNG - PHÚ QUỐC
DO CÁC NI CÔ TỊNH TU

Mùng 8 tháng 11 Âm lịch Năm Bính Tý (18-12-1996)
Nữ Ðồng Tử 12 tuổi tu được 4 năm tại Tịnh Thất nầy tiếp điển


THI
Vận hành ngọc bút trước đàn Tiên
Báo lịnh Tôn Sư giáng điện tiền
Tiếp ứng chơn đồng tâm trọn kính
Giã từ Thiên mạng xuất tung thiền
Thăng
Tiếp Ðiển:
THI
Ðứa trẻ ngồi chơi dưới cội tùng
Ngắm nhìn mặt nhựt lóa tia bừng
Giáng trần giáo hóa kỳ ngươn hạ
Thế tận lợi danh hãy khá dừng.

Chư Thiên mạng có biết lão là ai không? Xem Bần Ðạo giải:
- Ðứa trẻ tức là chữ tử __ cội tùng tức là cây, là chữ mộc __. Chữ Tử núp dưới chữ Mộc là chữ Lý __.
- Chữ Nhựt __ ló một tia ở đầu thì thành chữ Bạch __.
- Câu 3, lấy chữ Giáng ở đầu câu.
- Câu 4, lấy chữ Thế ở đầu câu.
Như vậy là Lý Bạch Giáng Thế tường chăng?

THI
Sương mù giăng phủ khắp từng không
Giá lạnh tàn niên tỏa giáp vòng
Nhạn thảm tiết Thu kêu lẻ bạn
Quốc sầu nhớ Hạ gọi đồng tông.
Anh đào hé nở chờ Xuân đến
Thiên lý đơm tia đợi gió Ðông
Mở quyển Thiên thơ nhìn mấy đoạn
Ðộng lòng Tiên Phật hạ trần hồng.

Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ chào toàn thể Chư Thiên Mạng Chức Sắc lãnh đạo Cao Ðài Giáo trong và ngoài nước. Ðêm nay Bần Ðạo đến trần gian giữa lúc đông thiên đầy giá lạnh để ban nguồn ân huệ vô biên, vậy Chư Thiên mạng cần hấp thụ vào tâm nội, đó là nguồn năng lực tá trợ Chư hiền trên bước đường tiến đạo độ dẫn nhơn sanh.
Hỡi nầy Chư Thiên Mạng, hạ mãn, thu tàn, đông khứ, xuân lai, vòng chuyển luân ấy cứ xoay vần mãi không ngừng nghỉ, Bính Tý lần qua, Ðinh Sửu tiếp đến, xuân sắp về trên trần gian, ngọn gió xuân chan hòa trong mạch sống khắp cùng vạn vật, luồng sanh khi ấy đã chu cấp dưỡng nuôi vạn loài một cách đồng đẳng theo qui luật. Còn không đầy nhị ngoạt nữa thì giao Thừa sẽ đến, nhân lúc xuân về Bần Ðạo không có chi hơn tạm rượu trần thay Tiên tửu, mỗi mỗi Chư Thiên mạng nơi quê hương cũng như hải ngoại đồng ẩm nhứt bôi gọi là vui xuân cùng Bần Ðạo. Men rượu sẽ sưởi ấm cõi lòng Chư Thiên mạng giữa tiết chí đông đầy rét buốt và làm cho tâm hồn Thiên mạng trở nên lâng nhẹ, đây không phải cái say của thế nhân mà chính là cái say mùa đạo vị một cách thánh thoát của bậc Tiên gia tiêu dao nơi miền Bồng Ðảo giữa cảnh trời xanh nước biếc với tiếng phong cầm du dương trong thạch động, chợt thoáng lên lòng ái truất trước cảnh nhơn loại đang đắm chìm trong bể khổ để rồi hòa mình vào chúng sanh chia sớt những nỗi buồn đau mà thế nhân đang chịu đựng.

THI
Tá rượu trần đây gọi tửu Tiên
Ðệ huynh đồng ẩm lúc xuân thiên
Say mùi đạo pháp lâng lâng nhẹ
Dìu dẫn nhơn sanh thoát tục miền.
Nghe đây:
THI
Nhìn thời mạt pháp diễn tang thương
Cửa đạo tách chia lắm nẻo đường
Mai úa nhụy phai phơi giọt nắng
Cúc tàn cánh nhạt trải làn sương
Dấu rêu tượng Bụt ngồi trơ lặng
Vết bụi cốt Tiên đứng chẳng tường
Danh lợi cuốn lôi tuồng ảo hóa
Thuyền từ vắng bóng khách trần dương.

Bần Ðạo tạm bài thi nầy để nói lên thời mạt pháp chúng sanh quay quần trong biển khổ bởi vô minh từ bao kiếp, màn âm u đó đã che phủ Thiên tâm, lấp mờ Phật tánh thế nên gây biết bao chướng nghiệp, nghiệp lực ấy đã cuốn hút thân tâm chúng sanh vào vòng lục đạo không biết đến bao giờ mới thoát ra ngoài vòng sanh tử! Bần Ðạo thảm thương thay! Biết bao Ðấng Giáo Chủ lâm phàm đem ngọn đuốc thiêng soi rọi vào tâm hồn đầy băng giá như đêm đông của chúng sinh để sưởi ấm và để làm sống lại mảnh chơn tâm nguyên thỉ đã bị lãng quên từ lâu do luân hồi lên xuống! Ðại Ðạo do Ðức Chí Tôn khai sáng cũng không ngoài mục tiêu đó, nhưng trong suốt 3/4 thế kỷ qua Chư Thiên mạng "Thế Thiên Hành Hóa" độ dẫn chúng sanh, nhưng kết quả vẫn chưa đạt đúng hoài bão mà Ðức Chí Tôn và Quần Tiên Hội trông chờ, đó là do sự chia Chi rẽ Phái! Tuy nhiên Bần Ðạo cũng ban khen Chư Hiền đã có đủ đầy đức tính hy sinh cho cơ Ðạo từ vật chất đến tinh thần để điểm tô Ðạo Trời ngày nay được ra thiệt tướng như vậy, nhưng bên cạnh đó ý niệm về "Nhĩ Ngã" tức Tại Người gốc rể của nó vẫn còn bám sâu nơi tâm thức của Chư Hiền khiến nên các Chi Phái vẫn còn lạnh lùng xa cách!
Nay Bần Ðạo đến đây trao qua đề tài "Trí Tuệ Là Cứu Cánh Của Người Tu, Nó Có Thể Khai Thông Tất Cả Mọi Sự Bế Tắc." Lòng Từ Bi, Sự Minh Triết và Chí Dũng Mãnh, trong 3 yếu tố đó, sự Minh triết hay Trí tuệ là cơ bản hơn cả, bởi vì khi trí tuệ khai mở đến mức rốt ráo tức là "Trí Huệ rốt ráo" hay là "Bác Nhã Ba La Mật" thì sẽ thấy rõ ràng thực tướng của vạn hữu, thấy rõ được nguồn gốc nơi khổ đau triền miên của chúng sanh từ vô thỉ, từ cái thấy tận nguồn đó, sẽ phát sinh lòng yêu thương muốn cứu độ chúng sanh, khi yêu thương đi đôi với trí tuệ lòng từ bi đó mới được hoàn hão, bằng như chỉ có lòng yêu thương mà vắng bóng của trí tuệ thì sẽ có nhiều sự lầm lạc bên trong, rồi từ lòng yêu thương do người tu mới dám hy sinh để cứu độ chúng sanh đức tánh hy sinh là lòng Ðại dũng vậy. Như vậy Bi, Trí, Dũng, trí tuệ là yếu tố cơ bản mà người tu cần khai thác kho tàng quí giá đó. Muốn vậy chỉ có Thiền định mà thôi. Khi Chư Thiên mạng đạt được yếu tố trí tuệ, sẽ cảm nhận rằng Ta với người chỉ là một và tư tưởng âm thầm ngăn cách Chi Phái do bất kỳ một duyên cớ nào cũng sẽ tan rã trước vầng thái dương chói sáng của trí tuệ. Nay Chư Thiên mạng hãy nhìn kia, biết bao sanh chúng đông tây đang lặn hụp đắm chìm trong biển sâu đau khổ vì vô minh, dù rằng chúng sanh mỗi mỗi đều có Phật tính hay là Ðiển linh của Thượng Ðế, nhưng vị chủ nhân ấy đã trở thành cốt Tiên tượng Bụt bất động từ lâu. Chính Chư Thiên Mạng thọ lịnh Chí Tôn đi đến để đánh thức. "Khai quang điểm nhãn" những tượng cốt đó cho được linh động trở lại, nhưng cơ đạo còn chia phân trong tâm niệm một cách âm thầm như vậy thì làm sao có đầy đủ năng lực phổ độ chúng sanh hỡi Chư Thiên Mạng? Bần Ðạo lấy làm đau buồn lắm thay!
Hiện nay cơ Ðạo Quốc Nội đang và sẽ trải qua lắm khúc đồi vịnh, Chư Thiên Mạng là những Tài công điều khiển chiếc thuyền chở đầy cả chúng sanh đang lênh đênh giữa biển khơi trong hồi đầy trời bão tố! từng đợt sóng liên chồng đã xoáy lốc trong ngoài khiến cho chiếc thuyền khơi nghiêng ngửa gần như lệch khỏi mục tiêu đang nhắm tới. Ðể trẩy chiếc thuyền ấy đến đích điểm cuối cùng, nhưng Hoa Tiêu phải đầy đủ kinh nghiệm, phải biết nương theo làn sóng nhưng đừng quên Tọa độ do kim chỉ nam định sẵn. Giữa cảnh đời hư hư thực thực, tà chánh nan phân, điều nầy đã diễn ra ngay trên sân khấu Ðạo thời mạt pháp, đó cũng là một thử thách mà Ðức Chí Tôn đã sắp đặt để phân lọc vàng thau chơn giả. Ðứng trước bối cảnh khó khăn đó Chư Thiên Mạng cần phải sử dụng trí tuệ của mình để quan sát kỹ càng mới có thể thấy rõ được những diễn biến của Ðại Ðạo hiện nay đang tiến hành theo chiều hướng đúng với Thiên ý hay là không đúng với Thiên ý, để rồi tự đặt mình vào vị trí như thế nào để ngày sau khi cơ Ðạo Thống nhứt thật sự Bần Ðạo không thể không ban khen những học trò khôn ngoan ưu tú nhứt của Bần Ðạo.
Sau cùng Bần Ðạo có đôi lời nhắn nhủ cùng khối Ðào Viên nơi hải ngoại và Tam Hội Ðồng: Hội Ðồng Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Ðồng Ðiều Hành, Hội Ðồng Minh Tra Cao Ðài Giáo Hải Ngoại cần nương tựa vào nhau, đặt một niềm tin lẫn nhau trong cộng đồng sinh hoạt với tình yêu thương duy nhứt của Ðức Chí Tôn, đó là để chuẩn bị một tinh thần trọng đại hầu lo cho Ðại cuộc thống nhứt thực sự các Chi Phái Ðại Ðạo cả trong và ngoài nước không còn xa nữa, Chư Thiên Mạng Cao Ðài Hải Ngoại sẽ đóng góp sứ mạng trọng đại trong tương lai có tường chăng? Giờ đây thì Chư Hiền cần chờ lịnh Bần Ðạo, vì Chư Thiên Mạng tuy đạt trí tuệ khả dĩ nhưng chưa thể suốt thông quá khứ vị lai thế nên Bần Ðạo sẽ đứng một bên dùng Tiên nhãn để thay vào phàm nhãn của Chư Hiền hầu hướng dẫn cơ thống nhứt đi đúng theo Tam Ðiều, Thiên thời, Ðịa lợi, Nhơn hòa. Ðể niềm tin Chư Thiên Mạng được vững chắc, Bần Ðạo cũng nhắc lại Thánh Ngôn năm xưa Ðức Chí Tôn há đã không phân định rằng "Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn" như vậy Ðạo khai sanh do Cơ Bút, Ðạo chuyển cũng do Cơ Bút và Ðạo Thống Nhứt cũng không ngoài huyền linh Cơ Bút vận chuyển đó vậy.
Giờ đây Bần Ðạo để lời Tiên tri, vậy những văn nho phàm trần cần đào sâu trí não khai thác những đề tài sau đây ẩn chứa những huyền vi cơ Tạo đã an bày, có thấu hiểu phần nào mới an nhiên điềm tỉnh đứng bên ngoài vòng thế sự để xem cơ vận hành của Trời Ðất không sai một ly nào, vì "Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định" đó Chư Hiền.

THI
Bài 1:
Thần Kê minh khởi
Tịch điểm châu phôi
Nhân hô đồng hiện
Lưỡng khẩu thổ hồi
Bài 2:
Khẩu khẩu ly cung
Tam thập hoa tùng
Trung can đảo phá
Bách trích hoan chung
Bài 3:
Ngũ minh thổ khứ
Liên kết tam nhân
Phân phân quang chiếu
Ðảo trạch hỏa cừ
Bài 4:
Nhĩ mục thủy liên
Tuất Hợi khuynh biên
Kê minh thố vãng
Hà sô bảo yên
Thủy khứ nghiệp khiên
Ta hồ đảo điên

Chư Thiên Mạng khối Ðào Viên có nhớ phần Thánh Giáo mùa Thu Ất Sửu tại thánh thất Tân Quang Minh, Hóc Môn?
Trong đó có những bài Thi mầu nhiệm và Bài Toán Tọa Ðộ của Pythagore, Khổng Minh kết hợp cùng Bần Ðạo. Vậy khối Ðào Viên nghe Bần Ðạo sắc từ: Cần ấn hành phần Thánh Giáo đó và Ðề toán thành nhiều bản chuyển giao cho Hội Ðồng Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Ðồng Ðiều Hành và Hội Ðồng Minh Tra Cao Ðài Giáo Hải Ngoại để phổ biến khắp nơi trong phần hành truyền bá Ðạo Trời nơi hải ngoại, để sau nầy khi Bần Ðạo diễn giải sẽ đem lại niềm tin cho toàn thể trước huyền linh của Ðức Chí Tôn hầu thi hành Sắc Lịnh Thống Nhứt khi Bần Ðạo chuyển sắc nghe:
Thánh giáo mới nầy cũng được phổ biến đồng thời nghe Thiên Mạng. Ðây là toàn bộ Thiên thơ nơi Cung Bạch Ngọc mà Bần Ðạo tiết lộ để Chư Thiên Mạng tường lãm chung ngày sau.
Ðêm nay Bần Ðạo đến với Chư Thiên Mạng qua những đề tài, Bần Ðạo giờ đây nhấn mạnh những điểm trọng yếu, Chư Hiền cần ấn đậm nơi tâm:
Thứ Nhứt: Phải công quả, công phu đi đôi tức là vừa tu giác vừa giác tha, vì thời kỳ mạt pháp phải tinh tấn cho kịp cơ chuyển biến đào thải khắp bầu hành tinh nghe Thiên mạng.
Thứ Nhì: Khối Ðào Viên và Tam Hội Ðồng cần nương tựa vào nhau trong một tình thương minh triết cảm thông nhau, đó là để chuẩn bị một tinh thần trọng đại hầu thi hành sứ mạng thiêng liêng ngày sau, hãy đặt đại cuộc của Ðức Chí Tôn trên hết nghe à.
Thứ Ba: Ðứng trước bất cứ một Ðạo sự nào, phải dùng trí tuệ của mình. Cơ Bút là phương tiện của Chí Tôn và Chư Tiên Phật sử dụng để truyền đạo, Ngài phán rằng: "Chỉ Có Ngôi Ta Là Nó Không Dám Ngồi Nhưng Danh Ta Nó Vẫn Mượn" "Nó" tức là lực kéo trì Chư Hiền đi xuống đó! Vì thế đó Ðức TIN cần phải đi đôi với trí tuệ, nếu có "Ðức Tin mà không có Trí Tuệ sẽ rơi vào sự mê tín mà trạng thái nguy hiểm là cuồng tín, do đó là sự nguy hại hơn hết, thế nên bất cứ một lời dạy nào của bất cứ một Ðấng Thiêng Liêng Cao Cả nào cũng phải dùng ánh quang minh của Trí tuệ soi sáng cho thấu rõ chơn lý mới thi hành nghe! VàBần Ðạo chỉ đến với Chư Hiền để hướng dẫn những gì vượt ngoài trí thức
phán đoán của Chư Hiền mà thôi.
Thứ Tư: Bần Ðạo cầu mong Chư Thiên Mạng Khối Cao Ðài Giáo Hải Ngoại không nên can dự "Quốc Sự" hãy điềm tỉnh an nhiên để xem sự vận hành của cơ Tạo theo vòng Dinh,
Hư, Tiêu Trưởng với vạn pháp.
Giờ nầy Ngũ vị Thiên Mạng Khối Ðào Viên: Mộc, Hô, Can, Dương, Mộc, đây là năm Bộ Ðầu, Năm thể danh của Ngũ vị thuộc về năm Bộ Ðầu đó, gắng tầm hiểu. Sở dĩ Bần Ðạo không gọi ngay danh mà chỉ ẩn danh đó là vì thời kỳ còn hổn độn nan phân, Chư Hiền hiểu à! Ngũ vị nghe đây:

THI:
Sắc lịnh Ðào Viên khá thực hành
Huấn từ Bần Ðạo giáng đêm thanh
Chuyển trao trước phút giao thừa đến
Ân huệ Tân niên hưởng trọn lành.

Vậy khối Ðào Viên cần xúc tiến ấn hành Thánh Giáo thành nhiều bản chuyển giao cho Tam Hội Ðồng: Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Ðồng Ðiều Hành và Hội Ðồng Minh Tra CÐGHN trước giờ giao thừa chuyển tiếp, đây là quà tinh thần của Bần Ðạo nhân lúc xuân về Tân Niên Khai Thái Bần Ðạo ban ân ngũ vị Thiên Mạng.

BÀI:
Niên sắp mãn sương mưa giọt đổ
Gió đông lùa khắp chỗ giá băng
Trời Tây chênh chếch bóng hằng
Sông ngân mờ nhạt giăng ngang lưng trời
Tiếp vui hưởng gót dời đàn nội
Tam điển đồng chung khối điển tiên
Hình thành cơ cấu hiệp thiên
Chuyển đi Thánh ý trần miền độ nhơn
Rảo xem qua trong cơn mạt pháp
Thả thuyền từ cùng khắp ta bà
Nhanh chơn thoát khỏi ái hà
Dần dà trễ chuyến trần xa nhận chìm
Mùi danh lợi im lìm thúc đẩy
Bả công hầu lừng lẫy cuốn lôi
Làm cho chơn tánh xa rời
Lại thêm ái dục dạt dời tâm linh
Ðắm mê trần âm thinh sắc tướng
Say lục trần khó hưởng vị ngôi
Ðường về cảnh cũ xa rời
Luân hồi chìm đắm ôi thôi sáu đường
Trong tứ khổ trần dương phải chịu
Sanh lão bịnh nào thiếu ai đâu
Mới đây tóc đã bạc đầu
Xuân qua xuân lại bóng câu đã già
Nương cửa đạo tìm ra chơn lý
Gắng định thiền đối trị phẩm tâm
Hy sinh một kiếp bao năm
Muối dưa chay lạt cao thâm Ðạo Trời
Trong một kiếp đây thời tu học
Dù khảo lòng chí dốc mới nên
Bút linh son bảng đề tên
Nguyên căn sứ mạng gắng bền tâm trung
Lãnh sứ mạng buổi cùng thế tận
Dìu dắt nhau trực tấn lên đường
Hành tròn phận sự tha hương
Ðó là chí nguyện canh trường dưỡng nuôi
Nhìn nhơn loại trong thời nước lửa
Xem vạn loài nương tựa nơi đâu?
Lấy gì cứu cánh ngỏ hầu
Ðấu tranh dành giựt khắp bầu hành tinh
Vì chỗ ở cơ hình thúc đẩy
Do miếng ăn rập bẩy hại nhau
Làm cho linh tánh phai màu
Tạo gây quả nghiệp hoàn cầu than ôi
Xem màn nhứt cơ đời tranh đấu
Kế màn hai noi dấu khác đâu
Màn ba thương thảm cơ sầu
Cũng vì kinh tế ngỏ hầu rẽ phân
Một mãnh hổ trăm lần sức mạnh
Ðối quần hồ khó sánh lắm thay
Ðêm thanh quang điển tỏ bày
Chư Hiền tiếp nhận giáo khai giờ nầy
Hội quần Tiên chuyển xây Bạch Ngọc
Nơi Ngọc Kinh Tiên Phật ngự bàn
Khai Ðại Ðạo chốn trần gian
Nguyên căn qui tụ độ toàn chúng sanh
Cơ Thống Nhứt lập thành đồ bản
Cuộc qui nguyên nền tảng là ai?
Khai thông đầu mối xứ ngoài
Chính Chư Thiên Mạng hiện nay thừa hành
Ðêm đông Bần Ðạo ân lành
Ðạo tâm kiên cố thực hành độ nhơn
Công phu công quả phục hườn
Giã từ Thiên Mạng Bồng Sơn Lão hồi.

Bần Ðạo ban ân chung toàn thể Tín Ðồ Cao Ðài Giáo trong và ngoài nước đồng hưởng một mùa xuân với đạo tâm tinh tấn hướng về Ðức Chí Tôn từng giây phút.
Bần Ðạo Thăng
TÓM LƯỢC:
Qua Ðàn Cơ nầy gồm có 12 vị từ khắp các nơi không hẹn cũng không biết nhau, tìm về cùng một ngày tại đây. Ðặc biệt 12 vị nầy gồm của 12 Chi Phái (có 1 của Phái Tây Ninh). Nhưng vì sự huyền diệu của ơn trên chúng tôi không nêu danh, chúng tôi có bổn phận tuân theo lịnh của Ðức Giáo Tông Lý Bạch, Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Xin quí Chư Thiên Mạng Ðào Viên so sánh những bài Thánh Giáo năm 1995 tại TT.TMQ (Sàigon) và năm nay, ở nơi Phú Quốc cách xa trùng dương và đồng tử mới 12 tuổi, sự khiến xui của ơn trên 12 vị không hẹn mà cùng đến, cùng gặp cùng một nhiệm vụ giống nhau.
Chúng tôi xin chuyển đến cho quí vị Thiên Mạng Khối Ðào Viên ấn hành chuyển cho Tam Hội Ðồng Cao

Ðài Giáo Hải Ngoại theo lịnh của Ðức Lý Giáo Tông.
Dương Ðông Phú Quốc
12 vị trách nhiệm
Chúng tôi xin sao y bản chánh Kính chuyển quý vị Tam Hội Ðồng:
Hội Ðồng Chức Sắc & Niên Trưởng, Hội Ðồng Ðiều Hành
và Hội Ðồng Minh Tra CÐGHN.
TẠ THÀNH THƯỜNG - NGUYỄN XUÂN HẠNH
(Hồng Lan đánh máy lại tại hải ngoại, 18-10-2003)

Trở lại trang chánh

Thư Viện 1      4   5