SANH KÝ TỬ QUI

(Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961)

Bài:
              Câu rằng: Sanh ký tử qui,
Sống tròn đạo đức, thác thì nhàn thân.
       Sống đeo đai, xác phàm nặng nhọc,
       Thác thân rồi, hồn được thảnh thơi;
              Dạo chơi góc bể chân trời,
Lúc nương mây gió, lúc nơi thiên bồng.
       Người tu chẳng cầu mong sống mãi,
       Sống làm sao trọn phải, trọn lành;
              Thác rồi hồn được nhàn thanh,
Vui cùng tuế nguyệt, em anh một nhà.
       Người ở thế, ai mà chẳng chết.
       Chết làm sao đừng vết lỗi lầm;
              Ở đời ai sống trăm năm,
Làm nên bể Sở, non Tần lưu lai.
       Tiếc bấy kẻ phàm tai, mắt tục,
       Tiếc sống trong, thác đục đau thương;
              Sanh ly, tử biệt là thường,
Như đèn trước gió, như sương đầu gành.
       Lúc ra đi, ngoảnh nhìn Tòa Thánh,
       Khi trở về, cám cảnh tiêu điều;
              Người người vẻ mặt hắt hiu,
Thương người thiên cổ tiêu diêu non bồng.
       Hãy phấn chí hết lòng vì đạo,
       Vì chết là hết báo nghiệp căn;
              Hết điều thế tục nợ nần,
Rảnh rang non nước, lê chân ngắm nhìn.
       Thương những kẻ hy sinh hành đạo,
       Thương những người khổ não nghiệp căn;
              Ngã đây đã được phục hoàn,
Lòng thương nén lại, để toan cứu mình,
       Miễn sống sao trọn lành trọn tốt,
       Thì ngày sau sẽ được vị ngôi;
              Lo chi ngày tối đua bơi,
Những điều lợi lộc, chiều mơi khổ lòng.
       Thương những kẻ trong vòng lao lý,
       Quên con đường chánh kỷ hóa nhân,
              Ngã đây ngôi vị sẵn sàng,
Còn chi luyến tiếc xác phàm trọc ô.
       Hãy quyết tiến bến bờ sẽ thấy,
       Bao con đường trái, phải, chánh, tà;
              Mạch sầu nhơn loại lụy sa,
Là tay hướng đạo, lo xa giúp vùa.
       Thuở sanh tiền, chiều trưa hành đạo,
       Sớm tu hành, đàm thảo chữ tu;
              Em anh đồng một thuyền từ,
Cùng là tỷ muội, chữ tu cố cần.
       Nay tôi chỉ linh quan điển huệ,
       Để xuống phàm, hầu để đôi lời;
              Cùng chung Hội Thánh yên nơi,
Ngã xin kỳ khác, Ngã lui kiếu từ.

THIÊN TƯỚNG BẠCH SẮC

Thư Viện 1      4   5